สถาบันการศึกษา

 
โรงเรียนในเครือภคินี เซนต์ปอล
กระทรวง/มหาวิทยาลัยต่างๆ


hit counter code

ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์และบ้านมิตราทร ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรจากคณะเซอร์กิจกรรมของโรงเรียนปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ และมิสซาเปิดปีการศึกษา 2559 วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2559

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี วันที่ 18-22 มกราคม 2559

กิจกรรมสืบฮีตสานฮอย วัฒนธรรมกลุ่มชนชาติพันธุ์ วันที่ 8 มกราคม 2559

กิจกรรมวันครอบครัวและกิจกรรมวันคริสต์มาส วันที่ 24-25 ธันวาคม 2558

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และ กิจกรรมปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ วันที่ 4 ธันวาคม 2558

กีฬา-กรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

พิธีราชสดุดี รัชกาลที่ 6 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

คณะกรรมการภาค ''รางวัลลูกโลกสีเขียว''ภาคเหนือ เข้าเยี่ยมชมผลงานการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ เข้าสู่การพิจารณาเพื่อรับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่17 ในหัวห้อ ""วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า"

ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ วันที่ 11 สิงหาคม 2558

ทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ วันที่ 15-18 มิถุนายน 2558